Optagelsesprøven

Gå til

Generelt

Optagelsesprøven afvikles over to runder.

Første runde foregår TBA.

Anden runde foregår TBA på skolen. 

Du får svar på, om du er optaget på uddannelsen senest medio juni. 

Ved udvælgelsen af studerende lægger vi vægt på den musik, du indsender, din tidligere erfaring med musikken, din motivation, dine professionelle ambitioner og dine evner til at samarbejde med andre. Vi stiller ingen krav til karakterer eller bestemt forudgående skolegang.

Første runde

Ved første runde gennemgår et eksternt bedømmelsespanel de indsendte ansøgninger og udvælger de ansøgere, der går videre til anden runde. Her er du ikke selv til stede.

Bedømmelsen foretages af et eksternt bedømmelsespanel, der består af repræsentanter fra den kommercielle musikbranche. 

Anden runde

Anden runde gennemføres i løbet af en dag på skolen og består af:

  • En samtale, hvor du kan uddybe din skriftlige ansøgning og gøre rede for dine arbejdsmetoder, professionelle mål mv.
  • Et forløb, hvor du skal skrive en sang i samarbejde med en eller flere andre ansøgere.

Bedømmelsen foretages af et internt bedømmelsespanel, der består af rektor og de fagansvarlige.

På grundlag af bedømmelsen optages de 12 bedst kvalificerede ansøgere på uddannelsen.  

Sidste frist for ansøgninger er mandag 25. april 2022 kl. 24:00

Spørgsmål til uddannelsen?

FAQ