Optagelsesprøven

Gå til

Generelt

Optagelsesprøven afvikles over tre runder. Ved de to første runder bliver din ansøgning og sange bedømt af paneler af fagfolk. Her er du ikke selv til stede.

Den tredje runde foregår på skolen, hvor du får lejlighed til at demonstrere dit talent for sangskrivning/produktion og din generelle viden om musikbranchen ved en række praktiske prøver.

  1. runde afvikles i uge 19. 
  2. runde afvikles i uge 20. 
  3. runde afvikles i uge 22 på skolen.

Du får svar på, om du er optaget på uddannelsen ultimo juni. 

I udvælgelsen af studerende lægger vi mest vægt på den musik, du indsender, din tidligere erfaring med musikken og din motivation. Vi stiller ingen krav til karakterer eller bestemt forudgående skolegang.

Første runde

Ved første runde screener et internt bedømmelsespanel de indsendte ansøgninger med henblik på at afgøre hvilke ansøgninger, der skal sendes videre til ekstern bedømmelse i anden runde.

Ansøgningerne bedømmes efter en 3-point-skala, hvor 3 er højest og 1 er lavest. Der kræves mindst karakteren 2 for at gå videre til anden runde.

Bedømmelsen foretages af et internt bedømmelsespanel, der nedsættes af rektor.

Anden runde

Ved anden runde gennemgår et eksternt bedømmelsespanel de indsendte ansøgninger og udvælger de ansøgere, der går videre til tredje runde.

Ansøgningerne bedømmes efter en 3-point-skala, hvor 3 er højest og 1 er lavest. Der kræves normalt karakteren 3 for at gå videre til tredje runde.

Bedømmelsen foretages af et eksternt bedømmelsespanel, der består af repræsentanter fra den kommercielle musikbranche. Det eksterne bedømmelsesudvalg nedsættes af skolens bestyrelse.

Tredje runde

Tredje runde gennemføres i løbet af en dag på skolen og består af:

  • En samtale, hvor du kan uddybe din skriftlige ansøgning og gøre rede for dine arbejdsmetoder, professionelle mål mv.
  • Et forløb, hvor du skal skrive en sang i samarbejde med en eller flere andre ansøgere.
  • En skriftlig prøve, som tester din viden om musik og musikbranchen.

Din præstation bedømmes med en samlet karakter efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af den gældende 7-trins-skala.

Bedømmelsen foretages af et internt bedømmelsespanel, der består af rektor og de fagansvarlige.

På grundlag af bedømmelsen optages de 12 bedst kvalificerede ansøgere på uddannelsen.  

Sidste frist for ansøgninger er 10. maj 2021

Spørgsmål til uddannelsen?

FAQ