Optagelsesprøven

Gå til

Generelt

Optagelsesprøven afvikles over to runder.

1. runde afvikles i uge 20-22. Branchejuryen lytter til de indsendte sange. Du deltager ikke selv. 

Du får svar på om du er gået videre til 2. runde senest fredag 2. juni.

2. runde afvikles på akademiet torsdag 15. og fredag 16. juni 2023. Her deltager du selv. 

Du får svar på, om du er optaget på uddannelsen senest onsdag 21. juni 2023.

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du senest onsdag 28. juni 2023 meddele os skriftligt, om du ønsker at tage imod den tilbudte plads. 

Hvis du ønsker at tage imod pladsen, skal du indbetale et depositum på 12.500 kr., også senest onsdag 28. juni 2023. 

Dit depositum bliver fratrukket studiegebyrets første rate på 50.000 kr.

 

Første runde

Ved første runde gennemgår et eksternt bedømmelsespanel de indsendte ansøgninger og udvælger de ansøgere, der går videre til anden runde. Her er du ikke selv til stede.

Bedømmelsen foretages af et eksternt bedømmelsespanel, der består af repræsentanter fra den kommercielle musikbranche. 

Anden runde

Anden runde gennemføres i løbet af en dag på akademiet og består af:

  • En samtale, hvor du kan uddybe din skriftlige ansøgning og gøre rede for dine arbejdsmetoder, professionelle mål mv.
  • Et forløb, hvor du skal skrive en sang i samarbejde med en eller flere andre ansøgere.

Bedømmelsen foretages af et internt bedømmelsespanel, der består af rektor og de fagansvarlige.

På grundlag af bedømmelsen optages de 12 bedst kvalificerede ansøgere på uddannelsen.

Ved udvælgelsen af studerende lægger vi vægt på den musik, du indsender, din tidligere erfaring med musikken, din motivation, dine professionelle ambitioner og dine evner til at samarbejde med andre. Vi stiller ingen krav til karakterer eller bestemt forudgående skolegang.

 

Vi åbner for nye ansøgninger torsdag 1. februar 2024.

Spørgsmål til uddannelsen?

FAQ