FAQ

Gå til

Økonomien

Hvad koster det at gå på uddannelsen

Det koster 185.000 kr. at gå på uddannelsen. Betalingen dækker undervisningen og dit logi på akademiet. Du betaler selv for mad og andre fornødenheder.

Hvornår skal jeg betale for uddannelsen?

Studiegebyret betales i følgende rater:

Ved accept af en studieplads, betaler du 15.000 kr.

En måned før 1. semesters start betaler du 50.000 kr.

En måned før 2. semesters start betaler du 75.000 kr.

En måned før 3. semesters start betaler du 45.000 kr

Kan jeg få pengene tilbage, hvis jeg stopper på uddannelsen?

Du kan ikke få allerede indbetalte rater tilbage, men du skal selvfølgelig ikke betale evt. resterende rater.

Findes der støtteordninger eller fonde, hvor jeg kan søge om tilskud til betalingen for uddannelsen?

Vi arbejder på at få oprettet stipendier for studerende med særlige behov, men i første omgang må du selv søge om studielegater.

Du kan søge legater her: https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

Koda medlemmer kan søge KodaKultur her: kultur.koda.dk

Kan jeg få SU mens jeg går på uddannelsen?

Uddannelsen er ikke godkendt til SU endnu, men det er målet at få uddannelsen godkendt på sigt.

Får jeg løn under praktikken?

Som udgangspunkt får du ikke løn under praktikken, med mindre du laver en aftale om løn med praktikstedet.

Betaler man for at bo på akademiet?

Huslejen indgår i den samlede pris for at gå på uddannelsen.

Hvis du har mulighed for at fremleje din nuværende bolig ud, mens du går på uddannelsen, kan du nedsætte dine udgifter betydeligt. 

Hverdagen

Offentlig transport

Bus 220 fra Roskilde St., Sygehuset (Ny Østergade) mod Solrød Strand (1-2 gange i timer).

Bus 212 fra Roskilde St. (Stationscentret) mod Hastrup (1 gang i timen).

Begge busser stopper ved Vor Frue Kirke, lige ved siden af skolen.

Kan jeg komme ud og se skolen?

Vi holder åbent hus søndag 17. marts 2024 kl. 13:00. Hvis du ønsker at deltage, beder vi dig om at sende din tilmelding på info@dsacademy.dk

Kan jeg tage uddannelsen uden at bo på skolen? 

På uddannelsens første år er det et krav, at du bor på akademiet og indgår i hverdagen sammen med de øvrige studerende. Arbejdet på akademiet foregår typisk som cowriting med de øvrige studerende, og det kan ske på alle tider af døgnet, så det er vigtigt for din egen udvikling og for uddannelsens kvalitet, at du er 100% til stede. Kun i helt særlige tilfælde kan du bevilges dispensation fra at bo på akademiet.

Skal jeg selv have møbler med?

Alle værelser er som udgangspunkt møblerede med det mest nødvendige, men du er velkommen til at supplere med egne møbler.

Kan jeg bo på skolen i ferierne? 

Du kan bo på akademiet i efterårs-, påske- og juleferien, men ikke i sommerferien, hvor vi holder lukket.

Bor jeg på akademiet under praktikken?

Nej, du kan ikke bo fast på akademiet under praktikken på andet år. Du bor på akademiet hele første år og i visse projektperioder på andet år.

Må jeg bruge mit studie på akademiet sammen med andre end mine medstuderende?

Du må gerne bruge dit studie til at arbejde sammen med eksterne samarbejdspartnere, dog først efter aftale med rektor.

Må jeg dele mit værelse med andre, som ikke går på uddannelsen?

Nej, det er kun studerende, der kan bo på akademiet.

Kan jeg gå på uddannelsen med et bevægelseshandicap?

Der er elevator på akademiet, så du kan fx komme rundt i en kørestol. I praksis vil det dog komme an på arten og omfanget af dit handicap. Kontakt akademiet for yderligere oplysninger.

Undervisningen

Hvornår starter undervisningen?

Undervisningen starter i uge 34.

Er der mødepligt til undervisningen?

Der er krav om fuldt fremmøde til alle uddannelsens undervisningsaktiviteter. Undtaget herfra er sygdom og andre alvorlige årsager.

Er der ferie under uddannelsen?

Der er ikke fysisk undervisning i efterårs-, påske- eller juleferien, så der kan man godt være væk. Akademiet er lukket hele sommeren fra uge 24 til og med uge 33.

Må jeg arbejde ved siden af uddannelsen?

Vi anbefaler, at du begrænser arbejde ved siden af uddannelsen til det mindst mulige. Eventuelle jobs må under ingen omstændigheder gå ud over dit fremmøde.

Sprog

Undervisningssproget er dansk eller engelsk afhængigt af den givne situation.

Hvor kan jeg læse om uddannelsens fag?

Du kan downloade uddannelsens studieordning her:

Ansøgningen

Ansøgningsfrister

Vi åbner for nye ansøgninger torsdag 1. februar 2024.

Sidste frist for indsendelse af ansøgning er mandag 13. maj 2024, kl. 24:00. Ansøgninger, der indkommer efter deadline, kommer ikke i betragtning.

Du udfylder og indsender din ansøgning online via det link, du finder andetsteds på hjemmesiden. Det er ikke muligt at indsende ansøgninger på andre måder.   

Bilag til ansøgningen

Når du udfylder din ansøgning, skal du uploade følgende:

– Dit CV i pdf format

– 5 sange/produktioner i mp3 format

– Tekster til de 5 sange/produktioner i pdf format

Ansøgningsgebyr

Du skal betale et ansøgningsgebyr på 600 kr. for at søge ind på uddannelsen. Gebyret dækker udgifter i forbindelse med behandling af ansøgningerne. Gebyret refunderes ikke efter ansøgningsfristens udløb.

Din ansøgning bliver kun behandlet, hvis gebyret er indbetalt senest ved ansøgningsfristens udløb onsdag 13. maj 2024, kl. 24:00.

Ansøgningsgebyret indbetales på konto 3409 12742444. Husk at skrive “ansøgningsgebyr [dit navn]” på indbetalingen. 

Early bird rabat: Hvis du indsender din ansøgning senest mandag 15. april 2024, kl. 24:00, sparer du ansøgningsgebyret.

Optagelsen

Hvor mange optages på uddannelsen?

Der optages normalt 12 studerende om året.

Hvad kræves der af forudsætninger for at søge ind på uddannelsen?

Der kræves ingen formel skolebaggrund for at søge ind på uddannelsen. Du bliver alene bedømt på dine evner, talent og erfaring og på baggrund af optagelsesforløbet.

Du kan søge ind som sangskriver, popliner, producer mv.

Er der en aldersgrænse for at søge ind?

Man skal være fyldt 18 år inden man starter på uddannelsen. Ellers er der ingen aldersgrænser.

Kan jeg komme på venteliste, hvis jeg ikke kommer ind på uddannelsen i første omgang?

Hvis du er bedømt kvalificeret, men ikke er kommet ind på uddannelsen i første omgang, kan du komme på en venteliste. Hvis en allerede optaget ansøger vælger at melde fra uddannelsen inden (eller lige efter) studiestart, tilbyder vi pladsen efter tur til ansøgere på ventelisten.

Skal man kunne producere for at søge ind?

Nej, man kan godt søge ind uden at kunne producere, men produktion indgår i uddannelsen, så alle studerende får erfaringer med at producere i løbet af uddannelsen.

Hvornår ligger optagelsesprøven?

1. runde afvikles i uge 20-22. Branchejuryen lytter til de indsendte sange. Du deltager ikke selv.

Du får svar på om du er gået videre til 2. runde senest fredag 2. juni.

2. runde afvikles på skolen torsdag 15. og fredag 16. juni 2023. Her deltager du selv.

Du får svar på, om du er optaget på uddannelsen senest onsdag 21. juni.

Depositum

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du senest onsdag 28. juni 2023 meddele os skriftligt, om du ønsker at tage imod den tilbudte plads. 

Hvis du ønsker at tage imod pladsen, skal du indbetale et depositum på 12.500 kr., også senest onsdag 28. juni 2023.

Dit depositum bliver fratrukket studiegebyrets første rate på 50.000 kr.